Børnehaven

I børnehaven er vi et team på 5 voksne. Vi kan have 44 børnehavebørn. Det er mange familier med hvert deres værdisæt for familien. Vores fællesskab skal tage højde for forskellige ideologiske, politiske og religiøse forståelser af livet. Det kræver en nuanceret forståelse af forskelligheden, som personalet og forældre skal imødekomme med respekt. Haletudsens værdier er af almen karakter og skal sikre at alle børn har muligheder for at leve et liv, hvor de selv er deltagere i. Det er et humanistisk syn, der skal rumme alle forskelligheder i børnefællesskabet.

Vi tror ikke på den gamle dags måde at tænker struktur på. Vi er så få ansatte at det er nødvendigt at arbejde og fungere som et team. At opretholde en klassesrumstuktur har børnene ikke glæde af. Der er simpelthen for lidt plads til børnene at være i.

Grundlæggende handler det om, at der kan skabes muligheder for børn og børn imellem, og børn og voksne at skabe relationer. Gode relationer, der kan give venskaber og udvikle omsorg for hinanden. At de stærke har blik for dem der er knapt så stærke.  At vi har betydning for hinanden og at der er plads til alle i Haletudsen.