Pædagogisk dag

 

Pædagogiske dage:

Det faste personale er til pædagogisk dag to gang årligt. Disse dage beder vi forældrene så vidt det muligt, selv sørge for pasning. Hvis der er forældre, der ikke har mulighed for at arrangere pasning, vil vi i samarbejde med vikarer og en leder fra en af de øvrige institutioner i området, sørge for pasning af børnene i børnehuset.