Læreplaner

Medbestemmelsespædagogikken er Haletudsen pædagogiske fundament, der skal sikre, at jeres barn har mulighed for at gå på opdagelse i sit eget liv.

At barnet mødes af voksne som forstår, at et barn også har brug for at finde ud af verden, uden at der står en voksen og fortæller alt. En balance mellem at mester sit eget liv og voksne som åbner omverden for barnet. 

Medbestemmelsespædagogikken udspringer fra et projekt Socialministeriet lavede i 1985-87. Projektet skulle se på, hvad det ville sige at være medborger i Danmark, når man var et barn. I projektet var der tilknyttet forsker der skulle udrede, hvilke kompetencer børn havde, og hvordan de kunne anvende dem. Forskerne fandt ud af, at børn har tre kompetencer som de kunne anvende på eget liv, hvis omgivelserne gav dem muligheden.

Børn kan selv mærke om de er sultne eller mætte

Børn kan selv mærke om de er tætte eller vågne

Børn kan selv mærke og de vil være inde eller ude

Problemet er, at kunne tilgodese disse iboende kompetencer i en voksen strukturerer hverdag. Typisk vil 85% af alle institutioner afholde de voksnes pauser mellem 12.00 og 14.00, hvilket betyder at 85% af alle børn i Danmark er ude i det tidsrum. Ikke fordi børnene skal noget bestemt, men det er nemmere at passe børn udenfor af få voksne. 

I Haletudsen prøver vi så vidt muligt at tilgodese alle børns behov, og at hvert barn oplever at have succes i dagligdagen.