Læreplaner

 

Børns lege indeholder de største udviklingsmuligheder for barnet. Barnet bliver sig selv bevidst i legen og er medskaber af barnets identitet. Hvem er jeg, skabes i samspillet med de andre børn. Legen bliver et spejl på omverden, og gennem at drage omverden ind i legen, forstår børnene bedre de mange regler, symboler og konventioner som livet er fyldt med.

Forskningen taler også om, hvad voksen initieret leg kan skabe i børnegruppen. Det skal ikke forstås som, at pædagogen kan bestemme, hvad der leges og at vi kan påtvinge legen nye medlemmer.

Det der menes er, at pædagogen kan skabe bedre betingelser for børnenes leg, ved at kunne bidrage med materialer, et andet rum og give legen et omverden perspektiv som børnene ikke selv er i stand til at gøre.

Det voksne arbejdsliv er mere usynligt i dag end tidligere, og børnene har svært ved at inddrage roller fra voksen livet. Derfor er det vigtigt, at vi åbner for børnenes forståelse af livet udenfor Haletudsen, gennem vores deltagelse i børns leg.

 

I