Læreplaner

Børns lege indeholder de største udviklingsmuligheder for barnet. Barnet bliver sig selv bevidst i legen og er medskaber af barnets identitet. Hvem er jeg, skabes i samspillet med de andre børn. Legen bliver et spejl på omverden, og gennem at drage omverden ind i legen, forstår børnene bedre de mange regler, symboler og konventioner som livet er fyldt med.

Legen er et anlæggende mellem børn, og er barnets dominerende virksomhed.

Forskningen taler også om, hvad voksen initieret leg kan skabe i børnegruppen. Det skal ikke forstås som, at pædagogen kan bestemme, hvad der leges og at vi kan påtvinge legen nye medlemmer.

Det der menes er, at pædagogen kan skabe bedre betingelser for børnenes leg, ved at kunne bidrage med materialer, et andet rum og give legen et omverden perspektiv som børnene ikke selv er i stand til at gøre.

Det voksne arbejdsliv er mere usynligt i dag end tidligere, og børnene har svært ved at inddrage roller fra voksen livet. Derfor er det vigtigt, at vi åbner for børnenes forståelse af livet udenfor Haletudsen, gennem vores deltagelse i børns leg.

I Hele 2015 og starten af 2016 gennemgik vi de forskellige legetyper fra 0-6 år på samtlige personalemøder, for at blive bedre rustet til at kunne analysere børnenes motiver, og ageren i de forskellige legetyper. 

I vuggestuen har vi 2019 filmet de forskellige lege typer som alle børn skal igennem  inden de starter i børnehave: genstandsrettetleg, konstruktionsleg og før-rolleleg. Her har vi evalueret på den voksnes rolle i filmen.