Forældresamarbejde I haletudsen

En af betingelserne for, at barnet kommer til at trives bedst muligt i dets tid i Haletudsen er, at vi sammen, kan finde ud af at føre en ordentlig samtale, om det der betyder noget for begge parter, nemlig om hvordan børnene trives. Denne gode samtale form kommer ikke af sig selv. Mange gange vil usikkerheden overfor personalet resultere i, at samtalerne mere kommer til at handle om f.eks. ”Hvor er sutskoene” eller ”Hvor er madkassen”.

Begge parter er ansvarlige for hvordan vi skal omgås. Det betyder, at I må prøve at sætte jer i vores sted inden i formulerer jeres krav/ønske til det I ønsker vi skal være behjælpelig med. Og vi har en forpligtigelse til, at sætte os i jeres sted.

Dagligdags snak (=samtale der ikke handler om barnet), vil altid blive reduceret til, ”Hej og farvel”, eller en kort samtale om det private. Men skal vi tale om noget der er vigtigt, - om barnets trivsel eller store sociale forandringer i jeres liv,  kræver det at vi sætter os ned og bruger den nødvendige tid. Ting som skilsmisser, dødsfald, vold eller lignende kræver mere end 5 minutter i døren.

Vi vil altid kunne tilbyde, at tage os tid til, at høre på jer, men vi vil have at det foregår inde på kontoret eller et andet sted, hvor vi kan sidde uforstyrret og uden at børnene overhører vores samtale.

Samtaler tages efter behov, enten fra vores side eller efter ønske fra jer. Forældresamarbejdet er betinget af det daglige møde mellem jer og os forløber rimeligt.

Vi lægger stor vægt på at vise åbenhed og at I også udviser interesse for jeres barns ”arbejdsplads”.

I er altid velkommen til at tage en kop kaffe eller the og sætte jer ned, hvis I har tid. Vi vil også gerne have at I deltager i hverdagen, I er velkommen til at deltage i vores aktiviteter. I må bare ikke forvente,  at vi kan sidde og hyggesnakke i længere tid. Vi forventer, at I respekterer vores arbejde og at det er vores ansvar, det der foregår.

Det er vigtigt at vi øver de samme ting hjemme og i institutionen iforholdtil at gå på toilettet, tage tøj på, vaske hænder osv. Herved mester barnet hurtigere nye ting.

Rent praktisk kan I også hjælpe Jeres barn (f.eks. når det begynder at gå toilettet). Ved at tøjet er let at få af og på. Bælter og stramme knapper sinker processen, når de skal skynde sig på toilettet. At I sørger for at barnet har rigeligt med skiftetøj, hvis der sker uheld. Mange børn bryder sig ikke om, at låne børnehavens skiftetøj.

Kort sagt, sæt Jer i barnets sted og tænkt på hvordan, I hjælper det, med at ”kunne selv”.

For at skabe sammenhæng mellem barnets hjemme- og institutionsliv, vil vi engang imellem, bede Jer om, at løse små opgaver sammen med Jeres barn f.eks. læse en historie hjemme. Eller henvise til ting, vi har lavet i Haletudsen, som vi gerne vil have, I ser på sammen med barnet.