Kontakt daglig leder

Daglig leder: Majbritt Mansfeld Olsen

Telefon: 55887610 

Mail: mmaol@naestved.dk

Majbritt kan kontaktes på tlf.nr.: 24 66 25 51