Det grønne flag

 

Vi føler os forpligtiget til at have naturen som særkende.  Derfor startede vi op fra dag et, med at gøre os fortjent til det Grønne flag. Vi har modtaget det Grønne Flag fra Friluftsrådets afdeling, de ”Grønne spirer” i ti år.

For at komme i betragtning skal man udfører nogle aktiviteter som skal godkendes af De Grønne Spirer.

I 2016 fik vi en biotop af Nordeafonden og Frilufts rådet, som er anlagt på vores udeareal. Vi vil i 2017 arbejde på at etablere et insekthotel sammen med forældrene.