Lukkedage og feriepasning i Haletudsen

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage:

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Sommerferie i 2020, uge 29, 30 og 31

    Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31. Fra og med den 24. december til og med den 1. januar

Der vil blive sørget for, at der er pasnings mulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). 

Der vil altid være feriepasning i Haletudsen. 

Udover lukkedage har vi også pædagogiske dag 1 til 2 dage på et år.

Ligeså undersøges børne fremmøde i vinter- og efterårsferie, så personale ressourcer kan tilpasses.