Læreplaner

I Haletudsen arbejder vi med mange forskellige projekter året rundt. Da vi er en Natur institution, bestræber vi os på at inddrage Natur og Naturfænomener i projekterne.

Hvert år har vi gennemført en læreplans aktivitet, med henblik på at få det Grønne Flag til Haletudsen. Indtil nu har det lykkes i 12 år.

Loven om de fornyet læreplaner påbyder os, at have implementeret loven til sommeren 2020. Loven adskiller sig på flere punkter ved, at der er et øget fokus på børns lege, på sprog og kommunikation og science.

Læreplanerne fokusere også på, hvordan der skal arbejdes med evalueringskulturen i personalegruppen.

Vi har taget fat på legen som det første. Vi er vilde med børns ret til at lege i deres daglige liv i Haletudsen.

I børnehaven:

Hver mandag og fredag slipper vi børnene fri, næsten da vi planlægger aktiviteter som tager sigte på at undersøge, hvad barnet mestre og hvor vi skal skrue op for læringsmiljøet. Lige nu er det reglelege vi har planlagt. Der vil være en personaler som observere´r og nedskriver processen. Når vi evaluere observationerne, trækker vi viden ud, som skal anvendes på andre aktiviteter. F.eks. Så vi en dreng som trak sig når det var voksen initieret, men legede fint når de voksne ikke planlagde aktiviteten.

Den viden kan vi bruge når vi skal lave et forløb med de store i forbindelse med brobygning til SFO en.

Nogle af aktiviteterne kan forandres i processen og flere kan komme til.

I vuggestuen har vi planlagt læreplansaktiviteter på:

- Spire gruppen; hvor de store vuggestue børn er sammen med de små børnehavebørn. se mere under punktet "Spiregruppen".

- Vi arbejder meget med selvhjulpenhed i hverdagen

- Vi arbejder udfra at alle børn har leget genstandsrettet-, konstruktions- samt før-rolle leg inden vi sender børnene videre op i børnehaven. 

- Vi observere jævnlig vores børn, for at forudse evt. konflikter. Vi prøver at se vuggestuelivet ud fra børnenes syn, hvad tænker barnet lige inden en konflikt opstår? osv.

Dette er med til at vi kan reflektere over egen praksis.